Ryjek - Zakład Przetwórstwa Mięsnego

81 501 23 60 | biuro@ryjek.pl

RODO

Informacja dla osób fizycznych kontrahentów
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego RYJEK sp.j. Woźniak i spółka

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO RYJEK SPÓŁKA JAWNA WOŹNIAK I SPÓŁKA KRS: 0000008131 z siedzibą w dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO);

Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych danych osobowych w celach realizacji umowy kupna — sprzedaży, w szczególności skupu zwierząt oraz sprzedaży produktów przetwórstwa mięsnego oraz w celach marketingowych, archiwizacyjnych i statystycznych.

Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną ADO, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki oraz US.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, macie Państwo prawo do:


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@ryjek.pl